צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

תביעות והגנות בעניין חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

תביעות והגנות על רקע הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

רוב ההלוואות ניטלות מן הבנקים אבל מאז ומתמיד היה ביקוש גם למקורות מימון חוץ בנקאיים.

מספר הפונים לקבלת הלוואה חוץ בנקאית גדל ככל שאחוז גדול יותר מאיתנו מגיעים למצב בו הבנקים מסרבים להעניק לנו מימון נוסף. נכון לסוף שנת 2014, היקף החובות של משקי הבית בישראל עמד על כ-510 מיליארד שקלים. לאור נתון זה, אין פלא ששוק ההלוואות החוץ בנקאיות בישראל שוקק.

טבעי שמלווים נהנים מעמדת כוח על פני לווים. הצורך לספק הגנה למלווים הוא הסיבה שכבר בשנת 1993 נכנס לתוקפו חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, חוק שבא למנוע ניצול מצוקתם של מלווים.

מאז נכנס החוק לתוקפו, בוצעו בו תיקונים שונים. את הוראות החוק משלימות הלכות מחייבות שנקבעו בפסקי דין.

מלווים ולווים כאחד צריכים להכיר את המצב המשפטי ולפעול במסגרתו כדי להבטיח שיוכלו לתבוע את המגיע להם במקרה בו מתפתח סכסוך בין הצדדים.

לפניכם, סקירה כללית של המצב המשפטי בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות, מתי חל חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, כיצד יכולים לווים להתגונן מפני תביעות שמגישים נגדם מלווים ועוד.

כבר כאן נציין שלכל מי שנקלעים לסכסוך משפטי על רקע הלוואה שניטלה ממקור חוץ בנקאי מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין לו ניסיון מוכח בטיפול בהליכים הנוגעים להלוואות כאלה.

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובע תנאים והגבלות שמלווים חייבים לעמוד בהם.

חשוב לדעת שמלווים יכולים להיות לא רק חברות וגופים המעניקים הלוואות אלא גם אנשים פרטיים. מבחינת לווים, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל רק כאשר הלווה הוא אדם פרטי.

אחת מן המרכזיות שבדרישות החוק היא שההלוואה תהיה מלווה בהסכם בכתב עליו חותמים המלווה והלווה ובו מפורטים תנאי ההלוואה. הגבלה חשובה נוספת היא על הריבית השנתית המרבית המותרת, לפי החוק ניתן לגבות ריבית מקסימאלית בגובה פי 2.25 מן הריבית הממוצעת לאשראי בנקאי. גם גובה ריבית הפיגורים מוגבל.

מלווה יתקשה לזכות בתביעה כנגד לווה אם יסתבר שפעל כדי לגבות ריבית גבוהה מן המותר, לא דאג לנסח הסכם בכתב (הכולל את כל הסעיפים המפורטים בחוק) או חרג באופן אחר מדרישות החוק או הלכות פסוקות מחייבות.

הגנות ללווים

לא פעם מוצאים עצמם לווים נאלצים להתמודד עם הליכי גבייה שנוקטים נגדם מלווים. חשוב לדעת שבדרך כלל ניתן לעשות הרבה כדי למנוע צעדים דורסניים ולצמצם את סכום החוב. עורך דין המכיר היטב את הוראות החוק והפסיקה הנוגעים להלוואות חוץ בנקאיות ידע לנצל כל אפשרות להקל על לווה המתמודד עם תביעה משפטית או הליכי הוצאה לפועל.

אנו במשרד עורך דין רענן גל ושות' צברנו ניסיון רב בייצוג לווים ומלווים המעורבים בסכסוך משפטי על רקע של הלוואה חוץ בנקאית. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לייעץ, לספק מידע מהימן ולהציע גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין