צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

  הגשת ערעור

  הארכת מועד להגשת ערעור

  השאיפה היא שהליך משפטי המגיע לסופו מביא לסיום הפרשה. אולם, החיים מוכיחים שלא תמיד התוצאה שנתקבלה היא אכן הנכונה והצודקת ביותר ולכן במערכות משפט בכל מדינה מפותחת קיימת אפשרות לערער על החלטות של ערכאות שיפוטיות.

  מובן שיש להגביל את האפשרות לערער כדי לשמור על עקרון "סופיות הדיון", רק כך ניתן להסתמך ולפעול על פי החלטה שנתקבלה בערכאה משפטית ללא חשש משינויים.

  בישראל ניתן לערער על החלטות של ערכאות משפטיות, כמו גם על החלטות של ערכאות בעלות סמכויות מעין שיפוטיות (ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי למשל). ערעורים מוגשים לערכאות ערער, כך למשל ערעור על פסק דין שנתן בית משפט השלום יוגש לבית המשפט המחוזי.

  חשוב לדעת שערעורים לא נועדו לאפשר לצדדים להעלות טיעוניהם מחדש. ערעור צריך להיות מבוסס על טענה לטעות משפטית, למשל פירוש לא נכון של לשון החוק או ראיה מסוימת שלא הובאה בחשבון.

  שמירה על עקרון סופיות הדיון מחייבת הגבלת משך הזמן במהלכו ניתן להגיש ערעור. במקרים בהם מדובר בערעור בזכות יש להגיש את הערעור בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה עליה מערערים. במקרים בהם מדובר בערעור ברשות, כזה שצריך תחילה לבקש ולקבל אישור להגישו, חלון ההזדמנויות עומד על 30 יום בלבד.

  חשוב מאוד לדעת שאי עמידה במסגרת הזמן להגשת ערעור תביא ברוב המקרים את העניין כולו לכדי סיום.

  מסירת הטיפול בהגשת ערעור לידי עורך דין מקצועי, איכותי ומסור תבטיח הגשה במועד או פניה לקבלת הארכה במידת הצורך.

  בתי משפט ורשמים רשאים להאריך מועד להגשת ערעור

  אם ישנה כוונה להגיש ערעור אך קיים קושי להכין ולהגיש אותו בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק ניתן לפנות אל הערכאה לה יוגש הערעור בבקשה לדחות את המועד האחרון להגשתו. החוק מסמיך את בתי המשפט, כמו גם רשמים, להאריך את התקופה העומדת לרשותנו להגשת ערעור. חשוב לציין שלעיתים ניתן להשיג הארכה כזו גם בדיעבד, דהיינו לבקש ולקבל הארכה לאחר שהמועד המקורי להגשת הערעור כבר חלף.

  בתי המשפט לא נעתרים בקלות לבקשות להארכת מועד להגשת ערעור. הנטייה היא להעניק ארכה רק אם האיחור נגרם מאילוצים חיצונים שאינם בשליטתנו. ידוע שבתי משפט ורשמים נוטים לאשר בקשות להארכת מועד לערעור רק אם בבקשה מנמקים היטב את הצורך בקבלת ההארכה. ככל שהדבר נוגע להארכה בדיעבד נדרש "טעם מיוחד", נסיבות המצדיקות הארכת המועד. לפעמים קשה לדעת אם בית המשפט יקבל את בקשת ההארכה למועד הגשת ערעור בהתבסס על הטעם שפורט בה, זאת משום שבית המשפט יבחן את מכלול הדברים וייקח בחשבון נושאים כגון הסתמכות הצד שכנגד על כך שהעניין הגיע לסיומו וסיכוי הליך הערעור.

  משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה במשפט אזרחי, לנו ניסיון רב גם בטיפול בהליכי ערעור משלל סוגים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור להגשת ערעור ובקשה לדחיית המועד האחרון להגשתו. מאיתנו תוכלו לקבל ליווי משפטי מסור מן הרמה הגבוהה ביותר אשר יבטיח השגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

  הבדל בין פסק דין להחלטה אחרת

  מערכת המשפט בישראל מורכבת משלל ערכאות שיפוטיות. ישנם בתי משפט כמו בית משפט השלום, המחוזי והעליון, בית משפט לענייני משפחה, בית משפט לנוער, בית משפט לתעבורה, בית משפט לתביעות קטנות ועוד. ישנם בתי דין כגון בתי דין דתיים (בית הדין הרבני ובית הדין השרעי למשל), בתי דין לעבודה, בתי דין צבאיים, בתי דין מנהליים ועוד.

  ישנם גם גופים בעלי סמכות מעין שיפוטיות כגון ועדת שחרורים של רשות בתי הסוהר, ועדות השמה של משרד החינוך, ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי ועוד.

  הערכאות השיפוטיות הנ"ל דנות בעניינים המצויים בסמכותן ומוציאות תחת ידיהן מגוון החלטות, ביניהן פסקי דין, החלטות בעניינים טכניים (שינוי מועד דיון למשל), פסק דין חלקי, החלטה לביטול פסק דין, החלטה לקבל בקשה ועוד. במשפט הפלילי ישנם גם הכרעת דין וגזר דין (אשר שניהם יחד מהווים את פסק הדין).

  לפעמים מתעוררת שאלה בנוגע לסוג ההחלטה שנתן בית משפט. חשוב לדעת שאין זה עניין סמנטי, ישנם הבדלים בין פסק דין להחלטה אחרת אשר בכוחם להטות את הכף לטובת צד זה או אחר. ההבדל המרכזי בין פסק דין להחלטה אחרת נוגע להגשת ערעור.

  לפניכם תיאור תמציתי אודות ההבדל בין פסק דין להחלטה אחרת, כיצד קובעים באיזה סוג החלטה מדובר ולמה זה כל כך חשוב.

  פסק דין היא החלטה המסיימת את הדיון

  חוק בתי המשפט מגדיר אלו החלטות יכולה הערכאה השיפוטית לתת. כשמתעוררת שאלה בנוגע לסוג החלטה שנתן בית המשפט המבחן שיקבע אם מדובר בפסק דין או החלטה אחרת הוא האם ההחלטה מסיימת את הדיון ו"סוגרת את התיק".

  חשוב לדעת שהכותרת שהעניק בית המשפט להחלטתו אינה סוף פסוק. כך למשל גם אם ההחלטה ניתנה תחת כותרת "החלטה" ולא "פסק דין" אבל היא מעניקה לאחד הצדדים את הסעד הסופי שביקש היא תיחשב לפסק דין לכל דבר ועניין.

  ערעור בזכות על פסק דין

  כאמור, הבדל חשוב בין פסק דין להחלטה אחרת נוגע לערעור.

  על פסק דין של ערכאה ראשונה יש זכות להגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר בתוך 45 יום.

  ערעור על החלטה אחרת של בית משפט הוא ברשות בלבד. יש להגיש בקשה לקבל רשות לערער בתוך שלושים יום ממועד קבלת ההחלטה. אם מוענקת זכות ערעור יש להגישו בתוך שלושים יום.

  ישנן החלטות עליהן לא ניתן לערער, קביעת מועד דיון או החלטה בעניין הזמנת עדים למשל.

  חשוב לדעת שאי הגשה במועד של ערעור, או בקשת רשות ערעור, פירושה ברוב המקרים סתימת הגולל על האפשרות לערער. רק טיפול מסור של עורך דין איכותי הוא ערובה לכך שלא יתפתח מצב מצער כזה.

  משרד עורך דין רענן גל ושות' מתמחה במשפט אזרחי, צברנו ניסיון רב בהגשת ערעורים על פסקי דין כמו גם על החלטות אחרות של בתי משפט. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה הנוגעת לסיווג החלטה של בית משפט, נשמח לסייע, למסור לכם מידע מהימן ובמידת הצורך לספק גם לכם ליווי משפטי מן הרמה הגבוהה ביותר.

  קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין