צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

אפטרופסות ואלימות במשפחה

אפוטרופסות לגוף

אפוטרופוס לגוף הוא אחד מסוגי האפוטרופוסים שניתן למנות, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, כולם או חלקם, באופן קבוע או רק זמני. ישנם שלושה סוגי אפוטרופוסים כאשר משמם ניתן להבין על איזה תחום חולש כל אחד מהם, אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לדין.

האחריות הנופלת על כתפיו של אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לגוף ממונה למי שאינו יכול לטפל באופן שוטף בבריאותו, רווחתו הפיזית והנפשית ותנאי מחייתו.

לעיתים מדובר בחסוי הנמצא במוסד, במקרים כאלה קל יותר לאפוטרופוס למלא חובותיו כלפי החסוי ומספיק שהוא מוודא שהחסוי זוכה לקבל יחס הולם במוסד בו הוא שוהה.

כאשר מדובר בחסוי שאינו שוהה במוסד על אפוטרופוס לגוף לדאוג שהחסוי מקבל תזונה נכונה, הוא לבוש כראוי, מגיע לכל טיפול רפואי נדרש, נוטל תרופות כסדרם, בביתו מתקיימים תנאי היגיינה נאותים, הוא יכול להגיע לכל מקום בו הוא צריך לבקר ועוד.

אפוטרופוס לגוף ראשי לאשר טיפולים רפואיים שצוותים רפואיים ממליצים שהחסוי יקבל. במובן זה מוטלת על אפוטרופוס לגוף האחריות לוודא שאכן מדובר בטיפולים נחוצים ושישפרו את איכות חייו של החסוי.

על מנת לקיים כל חובותיו על אפוטרופוס לגוף להגיע לביקורים סדירים אצל החסוי בתדירות שתבטיח את רווחתו הפיזית. במקרים רבים יתקיים גם קשר טלפוני שוטף, אפילו יומיומי עם החסוי.

פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס לגוף

כל אפוטרופוס, בכלל זה גם אפוטרופוס לגוף, חייב לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לנהוג כפי שאדם מסור היה נוהג. הציפייה היא שהאפוטרופוס ידאג לענייניו של החסוי כפי שהיה דואג לענייניו שלו או של בני משפחתו הקרובים ביותר (ילדיו, הוריו, בן/בת זוגו).

בית המשפט נזהר מאוד במינוי אפוטרופוס ולא ימנה אדם שקשה לסמוך עליו שיבצע תפקידו נאמנה. אף על פי כן, מכיוון שמדובר באחריות על אדם אחר הכרחי שיהיה מנגנון פיקוח על פעולותיהם של אפוטרופוסים. הגוף המפקח על אפוטרופוסים הוא מוסד האפוטרופוס הכללי.

כל אפוטרופוס לגוף מגיש לאפוטרופוס הכללי דוחות תקופתיים בהם מפורטים כל הצעדים שנקט בהם כדי להבטיח את רווחתו הפיזית והנפשית של החסוי.

מי יכול להתמנות אפוטרופוס לגוף?

מינוי אפוטרופוס לגוף מתחיל בבקשה בעניין זה אשר מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה (במקום מגוריו של החסוי המיועד) על ידי בן משפחתו או, במקרה שהמדינה מעלה את הצורף במינוי אפוטרופוס לגוף לאדם מסוים, על ידי משרד היועמ"ש. כל אדם בגיר וכשיר משפטית יכול להתמנות לאפוטרופוס אולם מובן שבית המשפט ישקול למנות רק מי שבנסיבות העניין הוא המתאים ביותר לתפקיד. על פי רוב מדובר בקרוב משפחה שטובתו של החסוי חשובה לו. ניתן למנות אפוטרופוס לגוף רק את מי שהביע נכונות לכך.

משרד עו"ד רענן גל ושו"ת מתמחים בדיני משפחה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור למינוי אפוטרופוס לגוף, נשמח לייעץ לכם, לספק מידע עדכני ובמידת הצורך גם ליווי משפטי איכותי ומסור.

צריכים ייצוג משפטי? השאר את הפרטים ואני אדאג להוציא את האמת

קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין